Церква Собору Пресвятої  Богородиці

Пам'ятка архітектури місцевого значення

     Відомо, що храм у селі Суходіл стояв вже у другій половині XVII ст. Замість нього на початку XVIII ст. збудували наступну дерев'яну церкву, яка на карті 1783 р. позначена там же, де й сьогоднішня.

     Діюча святиня споруджена у 1837-1838 рр. У реєстрі пам’яток містобудування та архітектури будівля датується 1772 роком.

     Храм розташований у південній частині села, з півдня від цвинтаря, недалеко від іншої церкви і школи, при дорозі. Це видовжена, приземиста, одноверха споруда з трьома маківками. Чотириярусним вівтарем святиня орієнтована до північного сходу.

     У 1889 р. будівля реконструйована і відремонтована. Під час пізнішого ремонту всі стіни церкви були оббиті пластиковою вагонкою, баня і маківки покриті бляхою.

     Зі сходу від святині збереглася двоярусна дерев'яна дзвіниця, побудована у 1839 р.

     Зараз це діючий храм, який належить громаді ПЦУ.

 

Church of the Cathedral of the Blessed Virgin

An architectural monument of local significance

It is known that the church in the village of Sukhodil stood in the second half of the XVII century. Instead, at the beginning of the XVIII century the next wooden church was built.  On the map of 1783 it  is marked in the same place as a today functioning church.

The current sanctuary was built in 1837-1838. The building dates back to 1772 in the register of urban and architectural monuments.                                                                                                    

The temple is located by the road in the southern part of the village, south of the cemetery, near another church and school. It is an elongated, squat, single-storey building with three tops. The sanctuary is oriented to the northeast by a four-tiered altar.

In 1889 the building was reconstructed and renovated. During the later renovation, all the walls of the church were lined with plastic cladding, the bath and the tops were covered with tin.

To the east of the shrine there is a two-story wooden bell tower, built in 1839.

It is now a functioning church owned by the PCU community.