Додаток

                                                                                                                   до рішення сесії  сільської ради

                                                                                          №     558-7 / 2021 від   17.10.2021 р.

 Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділені робочі місця

Центру надання адміністративних послуг Спаської  сільської  ради Калуського району Івано-Франківської області

 

№пп

Ідентифікатор

 

Назва адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

 

ГРОМАДЯНСТВО ТА МІГРАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

 

00030

01-01

Державна реєстрація народження дитини та її походження

 

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

 

00033

01-02

Державна реєстрація смерті

 

00031

01-03

Державна реєстрація шлюбу

 

00983

01-04

Внесення змін до актових записів цивільного стану,їх поновлення та анулювання

 

00032

01-05

Державна реєстрація розірвання шлюбу

 

00868

01-06

Державна реєстрація зміни імені

 

01418

01-07

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

 

01854

01-08

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

                                                            

                                                    РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

 

 

00034

02-01

Реєстрація місця проживання особи

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

 

 

00037

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

 

00038

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

00039

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

 

00040

02-05

Реєстрація місця перебування особи

 

00029

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

01217

02-07

 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

                            ПАСПОРТНІ   ПОСЛУГИ

 

 

00026

02-08

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

 

 

 

 

 

 

 

Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

                                                          ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

01245

 

02-09

Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця ( довідка для оформлення спадщини)

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012 р.

 

02077

 

 

02-10

Видача довідки про те,що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавця

 

Цивільний кодекс України,Закон України “ Про нотаріат”

Постанова КМУ  від 11.11.2011 року №3306

 

01268

02-11

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Закон України “Про колективні договори і угод

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  СУБСИДІЇ,  СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ,МАТЕРИНСТВО та ДИТИНСТВО

 

00155

03-01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

 

00157

03-02

Призначення пільги на придбання палива у тому числі рідкого скрапленого балонного газу для побутових потреб

Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Про жертви нацистських переслідувань”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”Про охорону дитинства”

 

00154

03-03

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України,

 

 

00135

03-04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України «Про державні нагороди»

 

00141

03-05

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

 

00169

03-06

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

 

00133

03-07

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

 

00143

03-08

Призначення державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

00144

03-09

Призначення державної допомоги при народженні дитини

 

00147

03-10

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

 

00149

03-11

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 

00150

03-12

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

 

00959

03-13

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

00151

03-14

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”

 

00152

03-15

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

 

00096

03-16

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

 

00099

03-17

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

 

00101

03-18

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду, без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

 

 

00139

03-19

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

00103

03-20

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

 

 

00104

03-21

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

 

01877

03-22

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Закон України “Про волонтерську діяльність”

 

00112

03-23

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності особам з інвалідністю в Україні”

 

00172

03-24

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

01191

03-25

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

 

00232

03-26

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

 

00171

03-27

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

00220

03-28

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

00221

03-29

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

00222

03-30

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

 

00223

03-31

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

00224

03-32

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

01286

03-33

Надання статусу учасника бойових дій

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

 

01198

03-34

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій,особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

 

01285

03-35

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

 

00117

03-36

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 7 Закон України "Про гуманітарну допомогу" стаття 11.1 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 38 Постанова КМУ від 19.07.2006 №999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями"

 

 

00230

03-37

Установлення статусу, видача посвідчень

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

 

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

 

00242

03-38

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну  допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”,

 

01891

03-39

Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 

Закон України “Про протидію торгівлі людьми”

 

 

00122

03-40

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

 

01775

03-41

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

01227

03-42

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

 

00960

03-43

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону дитинства”

 

01620

03-44

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

 

00225

03-45

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

01257

03-46

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Житловий кодекс Української РСР

 

01622

03-47

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Житловий кодекс Української РСР

 

 

01433

03-48

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Житловий кодекс Української РСР

 

01262

03-49

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Закони України Про охорону дитинства”Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

 

00121

03-50

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

 

01200

03-51

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

-“-

 

01194

03-52

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

-“-

 

01196

03-53

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

 

01405

03-54

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Сімейний кодекс України

 

01386

03-55

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

 

01265

03-56

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

Закон України “Про психіатричну допомогу”

 

01404

03-57

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

01974

03-58

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закони України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Про жертви нацистських переслідувань”

 

00243

03-59

Виплата  одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Закони України Про протидію торгівлі

 

02025

03-60

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”

 

01995

03-61

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

 

01997

03-62

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

01996

03-63

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

00170

03-64

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам

-“-Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

01255

03-65

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

02114

 

03-66

Видача нового посвідчення  громадянина , який (яка) проживає , працює (навчається)  на території гірського населеного пункту

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 .03 1996 р. N 345

( 345-96-п) «Про посвідчення громадянина, який проживає,   працює (навчається) на території гірського                         населеного пункту»

 

01601

03-67

Надання ( припинення) громадянам статусу особи, який (яка) проживає, працює (навчається) на  території  населеного пункту якому надано статус гірського

Закон України  «Про статус  гірських населених пунктів»

 

01241

 

03-68

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження порядку  надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого  або особі , яка зобов’язалася поховати померлого»

 

00112

 

03-69

 

Призначення одноразової грошової) матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України»

 

01369

03-70

Комплексна послуга “єМалятко”

 

 

1) Державна реєстрація народження та визначення походження дитини

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2) Реєстрація місця проживання

Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

3) призначення допомоги при народженні дитини

Закон України” Про державну допомогу сімям з дітьми”

4) призначення допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних сімях

Закон України ” Про охорону дитинства”

 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України “Про громадянство України”

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

 

00239

03-85

Установлення статусу, видача посвідчення

учасникам війни

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 

00241

03-86

Установлення статусу, видача посвідченняособам з інвалідністю внаслідок війни

 

 

00120

03-87

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

 

 

00119

03-88

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

00168

03-89

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

00226

03-90

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

 

00227

03-91

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

00228

03-92

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”,

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

00229

03-93

Забезпечення санаторно-курортним лікування

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

98

01170

03-103

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

99

01172

03-104

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

100

01173

03-105

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

-“-

101

01171

03-106

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

020660

03-107

Видача довідки про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб,які мають право на пільги

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

011950

03-108

Надання державної соціальної допомоги за дитиною до трьох років “Муніципальна няня”

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

012800

03-109

Прийняття рішення щодо присвоєння почесного звання України “Мати-героїня”

Закон України“Про місцеве самоврядування”

 

01852

03-110

Видача акта обстеження матеріально-побутових умов

Закон України“Про місцеве самоврядування

 

 

03-111

Видача довідок різного характеру

Закон України“Про місцеве самоврядування

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

102

00265

 

10-01

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України "Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»,

103

01454

10-02

Реєстрація пасіки

Закон  України “Про бджільництво”

 

                                                   БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ

                                                 ЖИТЛОВИЙ ФОНД

 

 

 

00153

06-01

Прийняття рішення про присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна

 

 

01240

06-02

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

 

00177

06-15

Видача довідки про адресу об'єкта нерухомого майна

Закон України

«Про регулювання містобудівної діяльності»

 

 

01213

 

06-17

Надання  виписки  із  погосподарської  книги   

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова  КМУ № 1127 від 25.12.2015 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

 

   ЗЕМЛЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

   ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР,  ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 

00085

 

09-21

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 

 

00088

 

 09-22

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

 

01993

 

09-23

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України,

Закон України «Про державний земельний кадастр»

 

01161

09-24

 

 

 

09-24/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-24/2

 

 

 

 

 

 

 

09-24/3

 

 

 

 

09-24/4

 

 

 

 

09-24/5

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності./

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності у постійне користування( у разі надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України “ Про Державний земельний кадастр”, право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення)./

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності в оренду (у разі надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України “ Про Державний земельний кадастр”, право власності на яку зареєстровано у Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення)./

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки державної власності в оренду./

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки державної власності в постійне користування./

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки державної власності у власність

Земельний кодекс України         Закони України  Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

00174

09-25

 

09-25/1

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності./

Розпорядження про продаж земельної ділянки державної власності

Земельний кодекс України         Закони України  Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

00175

09-26

 

 

 

 

 

09-26/1

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача./

Розпорядження про припинення права постійного користування  земельною ділянкою державної власності( у разі добровільної відмови землекористувача від права постійного користування)

Земельний кодекс України

 

00178

09-27

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

 

00202

09-28

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на місцевості)

 

 

00214

09-29

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

 

00203

09-30

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

 

 

00179

09-31

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

 

 

Закон України «Про оцінку земель»

 

00180

09-32

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів

Земельний кодекс України

 

00181

09-33

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

Земельний кодекс України

 

00173

09-34

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України

 

 

00176

09-35

 

 

09-35/1

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації./

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації

Земельний кодекс України,

 

 

00182

09-36

 

 

09-36/1

 

 

 

09-36/2

 

 

 

09-36/3

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки./

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в оренду./

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в постійне користування./

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки державної власності у власність.

Земельний кодекс України

 

00218

09-37

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України,

Закон України «Про оренду землі»

 

 

00189

09-38

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

 

00192

09-39

 

09-39/1

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря./

Розпорядження про припинення договору оренди земельної ділянки державної власності

 

00198

09-40

 

09-40/1

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду./

Розпорядження про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

 

00199

09-41

 

 

09-41/1

 

 

 

09-41/2

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування./

 Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої передачі в постійне користування./

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої передачі в оренду

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

 

00200

09-42

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

 

00204

09-43

Внесення змін до договору оренди землі

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

 

 

09-44

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

 

 

00207

09-45

 

 

09-45/1

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу/

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

00208

09-46

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

 

00209

09-47

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

 

00210

09-48

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

 

09-49

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Цивільний кодекс,

Земельний кодекс

 

 

00212

09-50

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

 

00213

09-51

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

Земельний кодекс України

 

00217

09-52

 

 

09-52/1

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення./

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення

 

           

Примітка:

* - послуг надаватимуться після отримання доступу посадовими особами ОМС до Єдиного державного реєстру нерухомого майна, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

** - послуги надаватимуться після отримання адміністратором ЦНАП доступу до ДЗК

Секретар сільської ради                                                                     Мирослава Марків