Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг Спаської сільської ради територіальної громади

 

з/п

 

 

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

1. РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1.

01-01

Державна реєстрація народження

 

 

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2.

01-02

Державна реєстрація смерті

3.

01-03

Державна реєстрація шлюбу

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

 

4.

02-01

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

5.

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

6.

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

7.

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

8.

02-05

Реєстрація місця перебування особи

9.

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

10.

02-07

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

 

3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

 11.

03-01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

12.

03-02

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс України

13.

03-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України,

 

14.

03-04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України «Про державні нагороди»

15.

03-05

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

16.

03-06

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

17.

03-07

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

18.

03-08

Надання державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

19.

03-09

Надання державної допомоги при народженні дитини

20.

03-10

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

21.

03-11

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

22.

03-12

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

23.

03-13

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”

24.

03-14

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25.

03-15

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

26.

03-16

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

27.

03-17

Надання державної соціальної допомоги на догляд

28.

03-18

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги”

 

29.

03-19

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

30.

03-20

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

 

31.

03-21

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

32.

03-22

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

Закон України “Про волонтерську діяльність”

 

 

33.

03-23

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності особам з інвалідністю в Україні”

34.

03-24

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

35.

03-25

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

36.

03-26

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

37.

03-27

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

38.

03-28

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

39.

03-29

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

40.

03-30

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

41.

03-31

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

42.

03-32

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

43.

03-33

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

44.

03-34

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

45.

03-35

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем

46.

03-36

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

47

03-37

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

 

48

03-38

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

4) учасникам війни

5) особам з інвалідністю внаслідок війни

6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

7) особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”,

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”,

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

49.

03-39

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

 

 

 

 1. осіб з інвалідністю в з дитинства та внаслідок загального захворювання

 

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

 

 

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

 

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”,

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

 

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

50.

03-40

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

51.

03-41

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

Цивільний кодекс України

 

 

1) відмови від майнових прав підопічного

 

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

 

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

 

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

 

 

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

52.

03-42

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

 1. відмови від майнових прав підопічного
 2. видання письмових зобов’язань від імені підопічного
 3. укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Цивільний кодекс України

53.

03-43

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону дитинства”

 

4. НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

54.

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

55.

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

56.

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

57.

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

58.

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

59.

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

5. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 

60.

05-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

 

 

 

 

 

 

 

Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

6. ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
(МІСТОБУДУВАННЯ,
БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)

 

61.

06-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»

62.

06-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

63.

06-03

Надання  містобудівних умов та обмежень

64.

06-04

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

65.

06-05

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР

 

66.

06-06

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

67.

 06-07

Видача ордера на:

жиле приміщення;

на службове жиле приміщення

68.

06-08

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

69.

06-09

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України

«Про рекламу»

70.

06-10

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

71.

06-11

Встановлення за погодженням з власниками  зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Закон України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

72.

06-12

Надання згоди на розміщення на території села  місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закон України

«Про відходи»

73.

06-13

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України "Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»,

 

74.

06-14

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

75.

06-15

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”

76.

06-16

Видача копії свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

77.

06-17

Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

78.

06-18

Видача довідки про участь (неучасть)  в приватизації житла державного житлового фонду

79.

06-19

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

 

 

Житловий кодекс

 

80.

06-20

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності

Закон України

«Про регулювання містобудівної діяльності»

 

81.

06-21

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України

«Про благоустрій населених пунктів»

82.

06-22

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України

«Про охорону культурної спадщини»

83.

06-23

Надання дозволу на виготовлення  проектів детального планування території забудови

Закон України

«Про регулювання містобудівної діяльності»

 

84.

06-24

Затвердження  проектів детального планування території забудови

Закон України

«Про регулювання містобудівної діяльності»

 

85.

06-25

Видача виписки  з  погосподарської  книги   

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова  КМУ № 1127 від 25.12.2015 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

86.

06-26

Видача (обмін) посвідчення  громадянина , який (яка) проживає , працює (навчається)  на території гірського населеного пункту його обміну

Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 .03 1996 р. N 345

( 345-96-п) «Про посвідчення громадянина, який проживає,   працює (навчається) на території гірського                         населеного пункту»

87.

06-27

Надання ( припинення)  статусу громадянина, який (яка) проживає, працює (навчається) на  території гірського населеного пункту

Закон України  «Про статус  гірських населених пунктів»

88.

06-28

Затвердження актів комісії з питань  містобудування . земельних питань  та інші

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

89.

06-29

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження порядку  надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого  або особі , яка зобов’язалася поховати померлого»

90.

06-30

Надання  матеріальної допомоги  громадянам

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України»

91.

06-31

Прийняття рішення щодо присвоєння  почесного звання України « Мати-героїня»

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України»

92.

06-32

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи (надання соціальних послуг)

Закон України «Про соціальні послуги»

93.

06-33

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012 р.

94.

06-34

Видача талонів на проїзд в автомобільному приміському транспорті

Постанова  КМУ від 17.05.1993 р. N 354
Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування

 

95.

06-35

Видача довідки про проведення поховання, спільне проживання громадян та ведення  спільного господарства на момент  смерті одного з них

Закон України «Про місцеве самоврядуван-ня в України»

Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.04.2016 р. №56

96.

06-36

Видача довідки про народження  дітей громадянкою, та виховання  їх до певного віку

Закон України «Про місцеве самоврядуван-ня в Україні»

 «Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.04.2016 р. №56, Закон України «Про пенсійне забезпечення»

97.

06-37

Видача довідки про народження та виховання матір’ю  до 6-ти річного віку дитини- особи з інвалідністю.

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України, Закон України « Про пенсійне забезпечення»

98.

06-38

Прийом  документів на зарахування  дитини до закладів дошкільної освіти

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України»

99.

06-39

Видача відомості  про забезпеченість житловою площею

Закон України  «Про житлово-комунальні послуги

100.

06-40

Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та /або кухонного вогнища на твердому паливі.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»

101.

06-41

Видача  акту обстеження про фактичне проживання особи

Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (із змінами

102.

06-42

Видання ( внесення змін ) до будівельного  паспорта

ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

наказ Мінрегіонбуду від 05.07.2011 № 103 „Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”

наказ Мінрегіонбуду від 25.02.2013 № 66 « Про  внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”

 

103.

06-43

Видання містобудівних умов та обмежень для проєктування об`єкта будівництва

ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

наказ Мінрегіонбуду від 07.07.2011 № 109 „Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VIII

наказ Мінрегіонбуду від 31.05.2017135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»

 

104.

06-44

Видання  висновку по відводу земельної ділянки

Статті 186, 186-1 Земельного Кодексу України

105.

06-45

Продовження строку дії паспорта прив‘язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

т. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

наказ Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

7. РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ *

 

106.

07-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

107.

07-02

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

108.

07-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

109.

07-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

110.

07-05

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

111.

07-06

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

112.

07-07

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 

113.

07-08

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

8. РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ *

 

114.

08-01

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

115.

08-02

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

116.

08-03

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

117.

08-04

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

118.

08-05

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

119.

08-06

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

120.

08-07

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

121.

08-08

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

122.

08-09

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

123.

08-10

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

124.

08-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

125.

08-12

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

126.

08-13

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

127.

08-14

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням

128.

08-15

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

129.

08-16

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

130.

08-17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

131.

08-18

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

132.

08-19

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань

133.

08-20

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля

134.

08-21

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

135.

08-22

Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця

 

9. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ**

 

136.

09-01

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 1. витягу з Державного земельного кадастру про:
  • землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
  • обмеження у використанні земель;
  • земельну ділянку
 2. довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
 3. викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 4. копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

137.

 09-02

Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

138.

 09-03

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

139.

 09-04

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

140.

09-05

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

 

 

 

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

141.

09-06

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

142.

09-07

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

143.

09-08

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

144.

09-09

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

145.

09-10

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

146.

09-11

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

147.

09-12

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

148.

09-13

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 

149.

 09-14

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

150.

09-15

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України,

Закон України «Про державний земельний кадастр»

151.

09-16

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України,

Закон України «Про державний земельний кадастр»

152.

 09-17

Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

Земельний кодекс України

153.

09-18

Прийняття рішення про:

 • припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
 • припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

Земельний кодекс України

154.

09-19

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

155.

09-20

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

156.

09-21

Затвердження технічної документації:

  • з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
  • з бонітування ґрунтів
  • з економічної оцінки земель

Закон України «Про оцінку земель»

157.

09-22

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Земельний кодекс України

 

158.

09-23

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»

159.

09-24

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України,

Закон України «Про оренду землі»

 

160.

09-25

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

161.

09-26

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

162.

09-27

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

163.

09-28

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

164.

09-29

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

165.

09-30

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

166.

09-31

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

167.

09-32

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

168.

09-33

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

 

169.

09-34

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

170.

09-35

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

171.

09-36

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

172.

09-37

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

173.

09-38

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

174.

09-39

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

175.

09-40

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

176.

09-41

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс,

Земельний кодекс

 

177.

09-42

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

178.

09-43

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»,

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

10. ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ*****

 

179.

10-01

Призначення (перерахунок) пенсій

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

180.

10-02

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017  № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»

181.

10-03

Видача довідок:

- про розмір пенсії;

- про перебування на обліку;

- про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

182.

10-04

Надання допомоги на поховання

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

183.

10-05

Переведення пенсії за новим місцем проживання

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

184.

10-06

Зміна способу виплати пенсії

  

                          

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через віддалене робоче місце Центру надання адміністративних послуг Спаської сільської ради територіальної громади

 

№ з/п

 

 

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

1. РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1.

01-01

Державна реєстрація народження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2.

01-02

Державна реєстрація смерті

3.

01-03

Державна реєстрація шлюбу

4.

01-04

Видача довідки  про державну реєстрацію  народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

Наказ  Міністерства юстиції України

№ 52/5 від 18.10.2000 р «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні»

5.

01-05

Видача довідки для отримання допомоги на поховання

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

 

6.

02-01

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

7.

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

8.

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

9.

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

10.

02-05

Реєстрація місця перебування особи

11.

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

12.

02-07

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

 

3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

 

13.

03-01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

14.

03-02

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс

України

15.

03-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України.

 

16.

03-04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України «Про державні нагороди»

17.

03-05

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

18.

03-06

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

19.

03-07

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

20.

03-08

Надання державної допомоги : у зв’язку з вагітністю  та пологами особам, які не застраховані  в системі  загальнообов’язкового державного  соціального страхування

Закон  України

«Про державну

допомогу сім’ям

з дітьми»

21.

03-09

Надання державної допомоги при народженні дитини

 

22.

03-10

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

23.

03-11

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

24.

03-12

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

25.

03-13

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”

26.

03-14

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27.

03-15

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

28.

03-16

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

29.

03-17

Надання державної соціальної допомоги на догляд

30.

03-18

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги”

31.

03-19

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

32.

03-20

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

 

 

33.

03-21

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

34.

03-22

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

 

Закон України “Про волонтерську діяльність”

35.

03-23

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності особам з інвалідністю в Україні”

36.

03-24

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

 

 

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

 

 

 

37.

03-25

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

38.

03-26

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

39.

03-27

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

40.

03-28

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

41.

03-29

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

 

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

 

42.

03-30

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

43.

03-31

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

44.

03-32

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

45.

03-33

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України “Про

46.

03-34

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

47.

03-35

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем

48.

03-36

 

Видача направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

49.

03-37

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

 

 

50.

03-38

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

4) учасникам війни

5) особам з інвалідністю внаслідок війни

6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

7) особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

 

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”,

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”,

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

51

03-39

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

 

 

 

 1. осіб з інвалідністю в з дитинства та внаслідок загального захворювання

 

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

 

 

 1. осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

 

 1. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

 

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”,

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

 

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

52.

03-40

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

53.

03-41

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

Цивільний кодекс України

 

 

1) відмови від майнових прав підопічного

 

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

 

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

 

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

 

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

 

 

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

54.

03-42

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

 1. відмови від майнових прав підопічного
 2. видання письмових зобов’язань від імені підопічного
 3. укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Цивільний кодекс України

55.

03-43

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України «Про охорону дитинства»

56.

03-44

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України «Про охорону дитинства»

 

4. НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

57.

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

58.

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

59.

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

60.

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

61.

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

62.

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

5. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 

63.

05-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

 

 

6.  ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
(МІСТОБУДУВАННЯ,
БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)

 

64.

06-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»

65.

06-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

66.

06-03

Надання  містобудівних умов та обмежень

67.

06-04

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

68.

06-05

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР

 

69.

06-06

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

70.

06-07

Видача ордера на:

жиле приміщення;

на службове жиле приміщення

71.

06-08

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

72.

06-09

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»

73.

06-10

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

74.

06-11

Встановлення за погодженням з власниками  зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

75.

06-12

Надання згоди на розміщення на території села  місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закон України «Про відходи»

76.

06-13

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України «Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»

77.

06-14

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

78.

06-15

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

79.

06-16

Видача копії свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

80.

06-17

Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

81.

06-18

Видача довідки про участь (неучасть)  в приватизації житла державного житлового фонду

82.

06-19

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

Житловий кодекс

83.

06-20

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

84.

06-21

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

85.

06-22

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

86.

06-23

Надання дозволу на виготовлення  проектів детального планування території забудови

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

87.

06-24

Затвердження  проектів детального планування території забудови

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

88.

06-25

Видача виписки  з  погосподарської  книги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова  КМУ № 1127 від 25.12.2015 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

89.

06-26

Видача (обмін) посвідчення  громадянина , який (яка) проживає , працює (навчається)  на території гірського населеного пункту його обміну

Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 .03 1996 р. N 345

( 345-96-п) «Про посвідчення громадянина, який проживає,   працює (навчається) на території гірського                         населеного пункту»

90.

06-27

Надання ( припинення)  статусу громадянина, який (яка) проживає, працює (навчається) на  території гірського населеного пункту

Закон України  «Про статус  гірських населених пунктів»

91.

06-28

Затвердження актів комісії з питань  містобудування . земельних питань  та інші

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

92.

06-29

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження порядку  надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого  або особі , яка зобов’язалася поховати померлого»

93.

06-30

Надання  матеріальної допомоги  громадянам

Закон України «Про місцеве самоврядування  України»

94.

06-31

Прийняття рішення щодо присвоєння  почесного звання України « Мати-героїня»

Закон України «Про місцеве самоврядування  України»

95.

06-32

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи (надання соціальних послуг)

Закон України «Про соціальні послуги»

96.

06-33

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012 р.

97.

06-34

Видача талонів на проїзд в автомобільному приміському транспорті

Постанова  КМУ від 17.05.1993 р. N 354
Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування

98.

06-35

Видача довідки про проведення поховання, спільне проживання громадян та ведення  спільного господарства на момент  смерті одного з них

Закон України «Про місцеве самоврядуван-ня в України»

Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.04.2016 р. №56

99.

06-36

Видача довідки про народження  дітей громадянкою, та виховання  їх до певного віку

Закон України «Про місцеве самоврядуван-ня в Україні»

«Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.04.2016 р. №56, Закон України «Про пенсійне забезпечення»

100.

06-37

Видача довідки про народження та виховання матір’ю  до 6-ти річного віку дитини- особи з інвалідністю.

Закон України «Про місцеве самоврядування  України, Закон України « Про пенсійне забезпечення»

101.

06-38

Прийом  документів на зарахування  дитини до закладів дошкільної освіти

Закон України «Про місцеве самоврядування  України»

102.

06-39

Видача відомості  про забезпеченість житловою площею

Закон України  «Про житлово-комунальні послуги

103.

06-40

Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та /або кухонного вогнища на твердому паливі.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»

104.

06-41

Видача  акту обстеження про фактичне проживання особи

Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (із змінами

 

9. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 

105.

09-01

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про державний земельний кадастр»

106.

09-02

Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

Земельний кодекс України

107.

09-03

Прийняття рішення про:

 • припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
 • припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

Земельний кодекс України

108.

09-04

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

109.

09-05

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

110.

09-06

Затвердження технічної документації:

  • з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
  • з бонітування ґрунтів
  • з економічної оцінки земель

Закон України «Про оцінку земель»

111.

09-07

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Земельний кодекс України

112.

09-08

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»

113.

09-09

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України,

Закон України «Про оренду землі»

 

114.

09-10

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

115.

09-11

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

116.

09-12

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

117.

09-13

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

118.

09-14

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

119.

09-15

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

120.

09-16

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

121.

09-17

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

122.

09-18

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

 

123.

09-19

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

124.

09-20

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

125.

09-21

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

126.

09-22

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

127.

09-23

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

128.

09-24

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

129.

09-25

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

130.

09-26

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс,

Земельний кодекс

 

131.

09-27

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

132.

09-28

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»,

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

* - послуги надаватимуться після отримання доступу посадовими особами ОМС до Єдиного державного реєстру нерухомого майна, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

** - послуги надаватимуться після отримання адміністратором ЦНАП доступу до ДЗК.

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Мирослава Марків