Протокол №2

засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку

Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади

на 2019-2025 роки

20.05.2019 року                                                                       

Присутні:

 1. Медвідь Микола Петрович - сільський голова, голова робочої групи
 2. Марків Мирослава Миколаївна - секретар сільської ради -  заступник голови робочої групи
 3. Гуйван Лілія Зіновіївна - спеціаліст відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства -  секретар робочої групи
 4. Гелин Світлана Михайлівна - начальник відділу економіки, інвестицій та зовнішніх зв’язків - координатор робочої групи    

Члени робочої групи:

 1. Мельничук Ігор Васильович – радник з питань регіонального розвитку Івано-Франківського ЦРМС
 2. Баран Марія Петрівна – радник з питань муніципальних послуг Івано-Франківського ЦРМС
 3. Швець Оксана Миколаївна – радник з питань місцевих фінансів Івано-Франківського ЦРМС
 4. Бойчук Марія Петрівна - начальник відділу загального та організаційного забезпечення, документообігу і кадрової роботи
 5. Терешків Оксана Михайлівна – юрист
 6.  Василишин Орест Володимирович - головний спеціаліст відділу фінансів, обліку і звітності
 7.  Луців Наталія Миколаївна – спеціаліст 1 категорії відділу загального та організаційного забезпечення, документообігу і кадрової роботи
 8.  Ільків Василь Юрійович - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 9.  Кравець Марія Михайлівна - начальник відділу освіти, молоді, спорту та у справах дітей
 10.  Попадинець Лілія Михайлівна  - головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту та у справах дітей
 11.  Стадник Любов Михайлівна - директор Спаського ліцею
 12.  Юрчишин Наталія Петрівна - директор Погорілецької початкової школи
 13.  Цюпа Галина Богданівна – головний бухгалтер, начальник відділу фінансів, обліку і звітності
 14.  Топольніцька Оксана Орестівна – спеціаліст 1 категорії відділу економіки, інвестицій та зовнішніх зв’язків
 15.  Мельник Галина Іванівна - інспектор з обліку військовозобов’язаних  відділу  загального  та організаційного  забезпечення, документообігу і кадрової роботи
 16.  Мельник Мар'яна Богданівна - завідувач сектора  з питань культури
 17.  Медвідь Ярослава Іванівна – начальник відділу соціальної роботи з населенням та обслуговуванням на дому
 18.  Федорків Ольга Василівна - спеціаліст 1 категорії у відділі фінансів, обліку і звітності
 19.  Яневич Оксана Іванівна - спеціаліст 1 категорії у відділі фінансів, обліку і звітності

Порядок денний:

 1.  Привітання та вступне слово.
 2.  Обговорення аналізу сильних та слабких сторін громади.
 3.  Аналіз можливостей  та загроз.
 4.  Визначення пріоритетів розвитку ОТГ.
 5.  Підготовка пропозицій  щодо технічних завдань проектів місцевого розвитку, що мали б увійти до проектного пулу майбутньої Стратегії.
 6.  Оголошення про збір проектних ідей до Стратегії розвитку Спаської громади.
 7.  Підведення підсумків.

Виступили:

Сільський голова Медвідь М.П.: виступив з привітальним словом.

Мельничук І.В.: взяв участь в обговоренні з визначення  аналізу сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку гірської ОТГ.

Марія Баран та Оксана Швець:  провели навчання в рамках тренінгу «Основи написання зразкових проектів для участі у конкурсі «Бюджет участі Спаської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 року».

Оксана Швець: розповіла про основи складання бюджету проекту, різного роду внески у проект та можливості їх співвідношення реалізації.

В обговорені також прийняли участь: Гуйван Л.З., Гелин С.М., Мельник М.Б., Топольніцька О.О.

Вирішили:

 1. З метою залучення громадськості до всебічного обговорення проекту Стратегії розвитку Спаської сільської ради ОТГ до 2025 року на офіційному сайті Спаської сільської ради ОТГ розмістити інформацію про проведення засідання робочої групи.
 2. Відділу економіки, інвестицій та зовнішніх зв’язків:
 • провести організаційні заходи щодо проведення засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії
 • забезпечити засідання робочої групи необхідними дидактичними матеріалами.
 1. Членам робочої групи постійно приймати участь в засіданнях робочої групи для всебічного та повного відображення стратегічного бачення  розвитку Спаської сільської ради ОТГ .
 2. Контроль за виконанням покласти на заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ільків В.Ю.
 3. Для всебічного висвітлення роботи робочої групи, запросити на наступне засідання представників малого та середнього бізнесу.

Підсумки голосування: за-23 особи, 0-утималися, 0-проти.

 

 

 

 

 

 

 

Голова робочої групи,                                                М.П.Медвідь

сільський голова

 

 

Заступник голови робочої групи,                               М.М.Марків  

секретар сільської ради