Додаток

                                                                                                             до рішення сесії  сільської ради

                                                                                      №     558-7 / 2021 від   17.10.2021 р.

 Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг Спаської  сільської  ради

 Калуського району Івано-Франківської області

 

Ідентифікатор

 

Назва адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

 

ГРОМАДЯНСТВО ТА МІГРАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

00030

01-01

Державна реєстрація народження дитини та її походження

 

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

00033

01-02

Державна реєстрація смерті

00031

01-03

Державна реєстрація шлюбу

00983

01-04

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

00032

01-05

Державна реєстрація розірвання шлюбу

00868

01-06

Державна реєстрація зміни імені

01418

01-07

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

01854

01-08

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

                                                            

                                                    РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

 

 

00034

02-01

Реєстрація місця проживання особи

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

 

00037

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

00038

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

00039

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

 

00040

02-05

Реєстрація місця перебування особи

00029

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

01217

02-07

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

 

                            ПАСПОРТНІ   ПОСЛУГИ

 

00026

02-08

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

 

 

 

Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

                                                          ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

01245

 

02-09

Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця ( довідка для оформлення спадщини)

Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012 р.

02077

 

 

02-10

Видача довідки про те,що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавця

 

Цивільний кодекс України,Закон України “ Про нотаріат”

Постанова КМУ  від 11.11.2011 року №3306

01268

02-11

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Закон України “Про колективні договори і угод

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  СУБСИДІЇ,  СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ,МАТЕРИНСТВО та ДИТИНСТВО

00155

03-01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

00157

03-02

Призначення пільги на придбання палива у тому числі рідкого скрапленого балонного газу для побутових потреб

Закони України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Про жертви нацистських переслідувань”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”Про охорону дитинства”

00154

03-03

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України,

 

00135

03-04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України «Про державні нагороди»

00141

03-05

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

00169

03-06

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

00133

03-07

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

00143

03-08

Призначення державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

00144

03-09

Призначення державної допомоги при народженні дитини

00147

03-10

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

00149

03-11

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

00150

03-12

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

00959

03-13

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

00151

03-14

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”

00152

03-15

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

00096

03-16

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

00099

03-17

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

00101

03-18

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду, без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

 

00139 03-19 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

00103

03-20

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

 

00104

03-21

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

01877

03-22

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Закон України “Про волонтерську діяльність”

00112

03-23

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності особам з інвалідністю в Україні”

00172

03-24

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

01191

03-25

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт

00232

03-26

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

00171

03-27

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

00220

03-28

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

00221

03-29

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

00222

03-30

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

00223

03-31

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

00224

03-32

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

01286

03-33

Надання статусу учасника бойових дій

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

01198

03-34

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій,особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

01285

03-35

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника

Закон України “ Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”

00117

03-36

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 7 Закон України "Про гуманітарну допомогу" стаття 11.1 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 38 Постанова КМУ від 19.07.2006 №999 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями"

 

00230

03-37

Установлення статусу, видача посвідчень

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

 

 

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

00242

03-38

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну  допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”,

01891

03-39

Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 

Закон України “Про протидію торгівлі людьми”

 

00122

03-40

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

01775

03-41

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

01227

03-42

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

00960

03-43

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону дитинства”

01620

03-44

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

00225

03-45

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

01257

03-46

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Житловий кодекс Української РСР

01622

03-47

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Житловий кодекс Української РСР

01433

03-48

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Житловий кодекс Української РСР

01262

03-49

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Закони України Про охорону дитинства”Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

00121

03-50

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

01200

03-51

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку

-“-

01194

03-52

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

-“-

01196

03-53

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

01405

03-54

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Сімейний кодекс України

01386

03-55

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

01265

03-56

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків

Закон України “Про психіатричну допомогу”

01404

03-57

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

01974

03-58

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закони України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Про жертви нацистських переслідувань”

00243

03-59

Виплата  одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Закони України Про протидію торгівлі

02025

03-60

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”

01995

03-61

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

01997

03-62

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

01996

03-63

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

00170

03-64

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам

-“-Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

01255

03-65

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

02114

 

03-66

Видача нового посвідчення  громадянина , який (яка) проживає , працює (навчається)  на території гірського населеного пункту

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 .03 1996 р. N 345

( 345-96-п) «Про посвідчення громадянина, який проживає,   працює (навчається) на території гірського                         населеного пункту»

01601

03-67

Надання ( припинення) громадянам статусу особи, який (яка) проживає, працює (навчається) на  території  населеного пункту якому надано статус гірського

Закон України  «Про статус  гірських населених пунктів»

01241

 

03-68

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження порядку  надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого  або особі , яка зобов’язалася поховати померлого»

00112

 

03-69

 

Призначення одноразової грошової) матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України

«Про місцеве самоврядування  України»

01369

03-70

Комплексна послуга “єМалятко”

 

 

1) Державна реєстрація народження та визначення походження дитини

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2) Реєстрація місця проживання

Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

3) призначення допомоги при народженні дитини

Закон України” Про державну допомогу сімям з дітьми”

4) призначення допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних сімях

Закон України ” Про охорону дитинства”

 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України “Про громадянство України”

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

Закон України від 30 вересня 2020 р. 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

ОПІКА та ПІКЛУВАННЯ

01683

03-71

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина. 

Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги»

01225

 

03-72

Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою або

дитиною, позбавленою батьківського піклування

Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги»

 

01224

 

03-73

Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) дитини

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства»

01236

 

03-74

Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства»

01238

 

03-75

Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни

імені, прізвища, по батькові дитини

Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства»

00123

03-76

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

Цивільний кодекс України

00124

03-77

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

Цивільний кодекс України

00125

03-78

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Цивільний кодекс України

00126

03-79

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

Цивільний кодекс України

00127

03-80

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

Цивільний кодекс України

01981

03-81

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо  передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

Цивільний кодекс України

00129

03-82

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

 

Цивільний кодекс України

00130

03-83

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

Цивільний кодекс України

00131

03-84

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

Цивільний кодекс України

00239

03-85

Установлення статусу, видача посвідчення

учасникам війни

 

00241

03-86

Установлення статусу, видача посвідченняособам з інвалідністю внаслідок війни

 

00120

03-87

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

 

00119

03-88

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

00168

03-89

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

00226

03-90

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

00227

03-91

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

00228

03-92

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”,

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

00229

03-93

Забезпечення санаторно-курортним лікування

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

                                                           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

00247

 

03-94

Призначення (перерахунок) пенсій

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

00248

 

03-95

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017  № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»

00249

03-96

Видача довідки про доходи пенсіoнера

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

00250

03-97

Видача довідки про перебування на обліку в Пенсійному фонді
 

Закон України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування"

00919

03-98

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про дохід за формою ОК-5

Закон України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" ст. 40 Постанова Пенсійний фонд України від 18.06.2014 №10-1 "Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового
 

00920

03-99

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про дохід за формою ОК-7

 

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" стаття 1 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" абзац 2 частини 6 статті 17 Постанова Пенсійний фонд України від 18.06.2014 №10-1 "Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування" пункт 2 розділу 5
 

00251

 

03-100

Виплата допомоги на поховання

 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

00252

 

03-101

Переведення пенсії за новим місцем проживання

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

00253

 

03-102

Зміна способу виплати пенсії

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" ст. 1 Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

 

 

               ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

01170

03-103

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

01172

03-104

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

01173

03-105

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

01171

03-106

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

02066 03-107 Видача довідки про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб,які мають право на пільги Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
01195 03-108 Надання державної соціальної допомоги за дитиною до трьох років “Муніципальна няня” Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
01280 03-109 Прийняття рішення щодо присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” Закон України“Про місцеве самоврядування”
01852 03-110 Видача акта обстеження матеріально-побутових умов Закон України“Про місцеве самоврядування”
  03-111 Видача довідок різного характеру Закон України“Про місцеве самоврядування”

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

00162

04-01

Декларація відповідності  матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання

вимогам законодавства з питань  пожежної безпеки

Постанови Кабінету Міністрів України  № 440  від05.06.2013

«Про затвердження Порядку подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань  пожежної безпеки

01618

04-02

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

ОСВІТА, СПОРТ ТА ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА ТА РЕЛІГІЯ

                                           Фізична культура та спорт

01253

05-0101

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

01252

05-02

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

01132 05-03 Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння,користування або управління Закон України “Про охорону культурної спадщини
  05-04 Прийом документів на зарахування дитини до закладів дошкільної освіти Закон України “Про охорону культурної спадщини

 

                                                   БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ

                                                 ЖИТЛОВИЙ ФОНД

 

 

00153

06-01

Прийняття рішення про присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна

 

01240

06-02

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

00159

 

06-03

Видача ордера на видалення зелених насаджень

 

00036

06-04

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

00233

 

06-05

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

00238

 06-06

Видача ордера на жиле приміщення

 

00186

 

06-07

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України

«Про рекламу»

00188

 

06-08

Встановлення за погодженням з власниками  зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

Закон України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

00244

06-09

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

Податковий кодекс  України

00256

 

06-10

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”

01352

06-11

Видача дубліката свідоцтва про право власності

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

00262

06-12

Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

00263

06-13

Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації житла державного житлового фонду

00264

 

06-14

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

 

 

Житловий кодекс

 

00177

06-15

Видача довідки про адресу об'єкта нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

00194

 

06-16

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України

«Про благоустрій населених пунктів»

01213

 

06-17

Надання  виписки  із  погосподарської  книги   

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова  КМУ № 1127 від 25.12.2015 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

 

06-18

Погодження проведення салютів,феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

 

06-19

Затвердження актів комісії з питань містобудування,земельних питань та інші

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

00257

06-20

Видача свідоцтва про право власності

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

01472

06-21

Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання

Кодекс «Житловий кодекс

 

01471

06-22

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Кодекс «Житловий кодекс

  06-23 Надання дозволу на виготовлення проектів детального планування території забудови

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  06-24 Затвердження проектів детального планування території забудови

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

 

00041

07-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, право довірчої власності як способу забезпечення виконання на нерухоме майно, обєкт незавершеного будівництва

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

00042

07-02

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

00043

07-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

00046

07-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

00047

07-05

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

00049

07-06

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

00048

07-07

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 

01174

07-08

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

              ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

 

 

00050

08-01

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

00087

08-02

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00092

08-03

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00090

08-04

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00073

08-05

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації )

00083

08-06

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00094

08-07

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00057

08-08

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)

00056

08-09

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)

00097

08-10

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації )

00100

08-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)

00058

08-12

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00106

08-13

Державна реєстрація фізичної особи- підприємця

00107

08-14

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням

00054

08-15

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу( крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

00052

08-16

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу(крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до

01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань

00108

08-17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

00109

08-18

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

01179

08-19

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань

00235

08-20

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

00234

08-21

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

00236

08-22

Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі  юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця

00683

08-23

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

 

   ЗЕМЛЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

   ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР,  ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

00035

09-01

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

 

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00059

09-02

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00060

09-03

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00061

09-04

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00062

09-05

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00063

09-05/1

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00064

 09-06

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 
 

Земельний кодекс України

00065

 09-07

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

00066

 09-08

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

00068

 09-09

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

00069

09-10

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

 

 

 

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

00081

09-11

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

00071

09-12

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу

00075

09-13

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

00070

09-14

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей  про земельну ділянку з видачею витягу

00072

09-15

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

00074

01-16

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей  про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

00078

09-17

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

00079

09-18

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

00080

09-19

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

01994

 

09-20

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

00085

 

09-21

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 

00088

 

 09-22

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

01993

 

09-23

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України,

Закон України «Про державний земельний кадастр»

 

01161

09-24

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності./

Земельний кодекс України         Закони України  Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

09-24/1

 

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності у постійне користування( у разі надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України “ Про Державний земельний кадастр”, право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення)./

 

09-24/2

 

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності в оренду (у разі надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України “ Про Державний земельний кадастр”, право власності на яку зареєстровано у Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення)./

 

09-24/3

 

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки державної власності в оренду./

 

09-24/4

 

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки державної власності в постійне користування./

 

09-24/5

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки державної власності у власність

00174

09-25

 

 

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності./

 

Земельний кодекс України         Закони України  Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

09-25/1

Розпорядження про продаж земельної ділянки державної власності

00175

09-26

 

 

 

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача.

Земельний кодекс України

09-26/1

Розпорядження про припинення права постійного користування  земельною ділянкою державної власності( у разі добровільної відмови землекористувача від права постійного користування)

00178

09-27

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

00202

09-28

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на місцевості)

Закон України «Про землеустрій»

00214

09-29

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Закон України «Про землеустрій»

00203

09-30

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

Закон України «Про землеустрій»

00179

09-31

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

Закон України «Про оцінку земель»

00180

09-32

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів

Земельний кодекс України

00181

09-33

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

Земельний кодекс України

00173

09-34

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України

 

00176

09-35

 

 

 

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації./

 

Земельний кодекс України,

 

09-35/1

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації

00182

09-36

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки./

 

Земельний кодекс України

09-36/1

 

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в оренду./

 

09-36/2

 

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в постійне користування./

 

09-36/3

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки державної власності у власність.

00218

09-37

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України,

Закон України «Про оренду землі»

 

00189

09-38

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

00192

09-39

 

09-39/1

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря./

Розпорядження про припинення договору оренди земельної ділянки державної власності

00198

09-40

 

09-40/1

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду./

Розпорядження про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

00199

09-41

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування./

 

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

09-41/1

 

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої передачі в постійне користування./

09-41/2

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої передачі в оренду

00200

09-42

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

00204

09-43

Внесення змін до договору оренди землі

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

 

 

09-44

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

 

00207

09-45

 

 

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу/

 

09-45/1

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

00208

09-46

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

00209

09-47

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

00210

09-48

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

09-49

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

00212

09-50

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс,

Земельний кодекс

 

00213

09-51

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

00217

09-52

 

 

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення./

 

Земельний кодекс України

09-52/1

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення

01254

09-53

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

01784

09-54

Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди

Земельний кодекс УкраїниЦивільний кодекс УкраїниЗакон України “Про оренду землі”

01785

09-55

Поновлення договору оренди водних об’єктів

Земельний кодекс УкраїниЦивільний кодекс УкраїниЗакон України “Про оренду землі”

02099

 

09-56

Надання згоди на розміщення на території села  місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закон України

«Про відходи»

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

00265

 

10-01

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України "Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»,

01454

10-02

Реєстрація пасіки

Закон  України “Про бджільництво”

00654
 

10-03

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

Закону України

"Про ветеринарну
медицину"

 

10-04

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закону України

 "Про ветеринарну
медицину

00301

 

10-05

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

01064

 

10-06

Видача ветеринарних документів: міжнародні ветеринарні сертифікати  для країн СНД-ветеринарні свідоцтва форми№ 1) – при переміщенні за межі України

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

01065

 

10-07

Видача ветеринарних документів: міжнародні ветеринарні сертифікати  для країн СНД-ветеринарні свідоцтва форми№ 3) – при переміщенні за межі України

Постанова КМУ № 857 від 21.11.2013 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

01040

 

10-08

Видача ветеринарних документів для країн СНД-ветеринарні свідоцтва (для України-ветеринарні свідоцтва форма № 2)- при переміщенні за межі області (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною форми№ 1) – при переміщенні за межі України

Постанова КМУ № 857 від 21.11.2013 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

02002 

10-09

Видача ветеринарних документів: ветеринарно-санітарний паспорт  на тварину

Закону України "Про ветеринарну
медицину

01041

10-10

 

 Видача ветеринарної довідки при переміщенні в межах адміністративного району

 

Постанова КМУ № 857 від 21.11.2013 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

00289 

10-11

Видача ветеринарних документів: ветеринарні свідоцтва ( для України –форми № 1) при переміщенні за межі території Автономної республіки Крим , областей , міст Києва та Севастополя , районів , міст

Постанова КМУ № 857 від 21.11.2013 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

                                                            

 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

00134

11-01

Подання (реєстрація) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

00145

11-02

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

 

01190

11-03

Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

 

01208

11-04

Подання (реєстрація)повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01209

 

11-05
 

Подання (реєстрація)повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01218

11-06

Подання (реєстрація) повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01219

11-07

Подання (реєстрація)повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01188

 

11-08

Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника

 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01376

 

11-09

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

00140

 

11-10

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності

00138

 

11-11

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01263

 

11-12

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

01873

 

11-13

Реєстрація декларації про готовність обєкта до експлуатації            щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт).

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

 

00156 11-14 Видання (внесення змін) до будівельного паспорта Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
00158 11-15 Видання містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва
  11-16 Видання висновку по відводу земельної ділянки
00190 11-17 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
00193 11-18 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
00191 11-19 Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
             

Примітка:

* - послуг надаватимуться після отримання доступу посадовими особами ОМС до Єдиного державного реєстру нерухомого майна, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

** - послуги надаватимуться після отримання адміністратором ЦНАП доступу до ДЗК.

Секретар сільської ради                                                                     Мирослава Марків