№ з/п

 

Назва документу

1.

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2021 року

2.

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

3.

Баланс на 01 січня 2022 року

4.

Баланс на 01 січня 2023 року.

5.

Звіт про фінансові результати за 2022 рік.

6.

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік.

7.

Звіт про власний капітал за 2022 рік.

8.

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

9. Звіт про фінансові результаи за перше півріччя 2023 року.
10. Балас на 01 липня 2023 року
11. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2023 року
12. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2023 року
13. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2023 року
14. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2023 року
15. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2023 року
16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2023 року