Військовослужбовці у разі звільнення зі служби мають право на отримання певних виплат. Умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у разі їх звільнення з військової служби визначені Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 р. № 260.

     Які види додаткового грошового забезпечення передбачені при звільненні з військової служби: 

- грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

- одноразова грошову допомогу мобілізованим;

- грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

- одноразова грошова допомога;

- грошова допомога на оздоровлення;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

     Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно

      Такий вид компенсації не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації (далі – військова частина), а командирам (начальникам) військової частини – наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

     Для отримання компенсації потрібно одержати довідку про вартість речового майна. Ця довідка видається речовою службою військової частини, виходячи із закупівельної вартості майна, розрахованої станом на 1 січня поточного року. Форма довідки затверджена постановою Кабміну № 178 від 16 березня 2016 року. Далі з рапортом про компенсацію за неотримане речове майно та оригіналом довідки про його вартість військовослужбовцю слід звернутися до командира своєї військової частини. Результатом повинен бути наказ командира по частині, в якому на підставі довідки про вартість речового майна вказується розмір компенсації. А на підставі наказу вже здійснюється виплата. У разі загибелі або смерті військового компенсацію рівними частинами отримують члени його сім’ї та утриманці, коло яких визначається Сімейним кодексом України та Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Для отримання грошової компенсації члени сім’ї та утриманці загиблого військового мають подати за місцем його служби заяву на компенсацію.

     Одноразова грошова допомога мобілізованим

     Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються із служби,  виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 % місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення. До розрахунку допомоги враховуються повні місяці служби військовослужбовців після призову під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та повні місяці попередніх періодів служби, після закінчення яких допомога не виплачувалась. Допомога виплачується на підставі наказу командира частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, в якому зазначається вислуга років, з розрахунку якої виплачується допомога.Військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, допомога не виплачується.

     Грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки

     Розрахунок грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, здійснюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

     Грошове забезпечення за період наданої відпустки або розмір грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки у рік звільнення обчислюється з такого розрахунку:

- тим, які мають вислугу до 10 календарних років, – 2,5 календарних дня;

- тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, – 2,9 календарних дня;

- тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, – 3,3 календарних дня;

- тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, – 3,8 календарних дня.

     Військовослужбовець, який звільняється зі служби, для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, передбаченої статтею 162 Закону України “Про відпустки” та пунктом 12 частини першої статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” має звернутися з відповідним рапортом на ім’я командира військової частини, в якому зокрема зазначається:

- дата звільнення з військової служби;

- кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік;

- підстава звільнення з військової служби;

- норма закону, що передбачає таку компенсацію.

     У випадку отримання відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки військовослужбовець має право звернутись із адміністративним позовом до окружного адміністративного суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) військовослужбовця-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача (військової частини).

     Одноразова грошова допомога

     Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, та мають вислугу 10 календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

     Грошова допомога на оздоровлення. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата цієї допомоги здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, в якому оголошується про її виплату. Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

     Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

     Матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення виплачується військовим за наявності певних обставин, що визначили в наказі Міністерства оборони України від 06.03.2022 №83 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31.01.2022  №30». Це такі обставини: 

- смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

- поранення військовослужбовця при виконанні завдань під час воєнного стану;

- у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

- порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме:

1) онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія);

2) захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит B, C;

-  безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (сумарно більше ніж 30 днів поспіль) внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів, які пов’язані із захистом Батьківщини;

     Поряд з цим матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань виплачується сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

     Варто зазначити, що накази про виплату матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань військовослужбовцям видаються лише після погодження рапортів командувачами видів військ ЗСУ, начальниками вищих органів військового управління за підпорядкованістю тощо.

     Детальніша інформація за посиланням: http://bit.ly/3J62Jn5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text