Фото без опису

     Порядок розгляду судом справ для встановлення фактів, що мають юридичне значення про народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на тимчасово окупованій території України визначено ст. 317 Цивільного процесуального кодексу України.
     Щоб суд розглянув справу, фізична особа має подати заяву про встановлення факту за місцем свого проживання.  Якщо особа проживає за межами України, вона повинна подати клопотання до Верховного Суду про
визначення місця розгляду справи. 
     Заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний стан, або на тимчасово окупованій території України, може бути подана:
- батьками або одним з них, їхніми представниками, 
- членами сім’ї, 
- опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, 
- іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.
     Заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на тимчасово окупованій території України, може бути подана:
- членами сім’ї померлого, їхніми представниками 
- іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.
     У заяві повинно бути зазначено:
- який факт заявник просить встановити та з якою метою;
- причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
- докази, що підтверджують факт.
     До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини. 
Справи про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний стан, або на тимчасово окупованій території України, розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до
суду.
     Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи підлягає негайному виконанню. Рішення може бути оскаржено в загальному порядку, однак його оскарження не зупиняє його
виконання.
     Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.