02182 ТИМЧАСОВЕ ВЛАШТУВАННЯ - ДІЯ

І. Платність: Безоплатно.

ІІ. Необхідні документи:

1. Письмова заява осіб, в яких перебуває дитина, яка залишилась без піклування батьків, з якими у неї склалися близькі стосунки. У разі досягнення дитиною 14-річного віку, її письмова згода на тимчасове влаштування.(довільної форми).

2. Копія документу, що посвідчує особу заявника та дитини (свідоцтво про народження, паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).

3. Копія свідоцтва про смерть батьків, або осіб, які їх замінюють.

4. У разі наявності, копія вироку суду про засудження до позбавлення волі батьків дитини.

ІІІ. Строк надання послуги:  Протягом 1 дня .

ІV. Результат надання послуги:

Наказ служби про тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування, в сім'ю родичів або інших осіб.

V. Порядок та спосіб надання документів:

Заявник для одержання послуги звертається до служби у справах дітей особисто. Під час оформлення послуги при собі мати оригінали всіх документів.

VI. Спосіб отримання відповіді:

Особисто у службі у справах дітей або за нотаріально посвідченим дорученням.

VII. Підстава:

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 „ Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини ”.