02195 Видача витягу - ДІЯ

І. Платність:  Безоплатно.

ІІ. Необхідні документи:

1. Заява про надання витягу (довільної форми).

2. Копія паспорта заявника.

3. Копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

ІІІ. Строк надання послуги:

10 робочих днів.

ІV. Результат надання послуги:

Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

V. Порядок та спосіб надання документів:

Заявник для одержання послуги звертається до служби у справах дітей особисто.

Під час оформлення послуги при собі мати оригінали всіх документів.

VI. Спосіб отримання відповіді:

Особисто у службі у справах дітей або за нотаріально посвідченим дорученням.

VII. Підстава:

Закон України “ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,

Лист Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 20.07.2010 № 3.1/6-49/3823.