Фото без опису

     Кабінетом міністрів України було затверджено Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

     Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних з таким розміщенням.

     Розмір компенсації людям, які прихистили в своїх домівках вимушених переселенців, становитиме 450 гривень на особу на місяць.

     Власники жилих приміщень звертаються до виконкому Спаської сільської ради. 

     Прийом документів розпочинається з 04.04.2022 року, щоденно з 09:00 до 15:00, крім вихідних.

     Алгоритм дій для отримання компенсації:

     Власники житлових приміщень, які прихистили внутрішньо переміщених осіб на безкоштовні основі, повинні звернутися із заявою до відділу земельних відносин , архітектури та житлово-комунального господарства Спаської сільської ради або старости відповідного старостинського округу.

     Власнику при собі мати:

- правоустановчий документ на житло;

- паспорт, ідентифікаційний код власника житла з копіями цих документів;

- паспорти, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційні коди на кожного переселенця з - копіями цих документів;

- довідку внутрішньо переміщеної особи на кожного з переселенців, зареєстровану в реєстрі;

- довідку з банківськими реквізитами

 

                                               Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА

на отримання компенсації витрат __________________________________________________,

                                                                (прізвище, власне ім?я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер
                                                                    облікової картки платника податків або серія
                                                                   та номер паспорта громадянина України*)

який є власником жилого приміщення приватного житлового фонду, розміщеного за адресою_______________________________________________________________________________,

(місцезнаходження об’єкта нерухомого майна)

що пов?язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за ________________ 2022 року.

            (місяць)

Суму компенсації прошу визначити виходячи з проживання у жилому приміщенні таких фізичних осіб:

Прізвище, ім’я, по батькові внутрішньо переміщених осіб, серія та номер паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Адреса жилого приміщення тимчасового розміщення

Кількість людино-днів у відповідному місяці

Підпис**

 

 

 

 

 

 

*Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

**Цим підписом підтверджую факт мого проживання за зазначеною адресою, його безоплатність, правильність реквізитів документів, що встановлюють особу, і відсутність у мене статусу особи, яка отримує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Банківські реквізити заявника для перерахування суми компенсації

 

 

_________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________
(дата)