Спаська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з організації збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються на території Спаської сільської ради, який відбудеться 22.04.2021р . за адресою: 77624, с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

   Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурсу – Спаська сільська рада, адреса : 77624, с. Спас., вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл..

    Підстава для проведення конкурсу:

Керуючись п.55. ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та  на підставі рішення виконавчого комітетів № 29

від 09.03.2021 р.

    Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, де можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: с. Спас., вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл., Спаська сільська рада.

Дата : 22.04.2021.

    Для отримання детальної інформації щодо подання конкурсних пропозицій та умов надання послуг з вивезення побутових відходів слід звертатися до головного спеціаліста відділу економіки, інвестиції та зовнішніх зв’язків Топольніцька Оксана Орестівна, тел. 380952542500 ел. пошта: spas-sr@i.ua

    Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів).

2. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів (за наявності).

4. Юридична особа, яка здійснює у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

5. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

    Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

- площа території Спаської сільської ради  –23,466 га

- кількість вулиць - 42 од.

- протяжність доріг – 13.85 кл

- кількість житлових будинків- 2341 од.

    Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

- приватні будинки –  2337   од. та  багатоквартирні будинки – 4 од.;

- суб’єкти господарювання;

- бюджетні установи.

    Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.

Полігон твердих побутових відходів розташовано на відстані близько 15 км від населеного пункту.

    Способи, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

Спосіб: особисто або поштою.

Місце: 77624, с. Спас., вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

Кінцевий строк: протягом 30 днів від дати публікації оголошення.

    Місце та спосіб отримання конкурсної документації:

Адреса: 77624, с. Спас., вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

Спосіб: особисто або поштою протягом трьох робочих днів після надходження заяви про участь у конкурсі.

Конкурсна документація для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

 

    Перелік документів, оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

-  копія витягу про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

-  копія довідки про взяття на облік платника податків;

-    довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал субєкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі субєкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-    довідка в довільній формі, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих відходів за останній рік;

-    технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідка в довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;

-    інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

 

Вимоги до конкурсних пропозицій.

 

    Конкурсна пропозиція подається у формі письмової заяви за підписом уповноваженої посадової особи учасника, до якої додаються документи згідно переліку. 

    Конкурсна документація, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

    Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції та навпроти документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.

    Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено «На конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади»,  вказано найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, маркування "Не відкривати до 22.04.2021   року".