ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів

під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

 

Назва містобудівної документації: «Генеральний план села Луги Рожнятівського району Івано-Франківської області».

Період проведення громадських слухань: з 22 листопада 2019 року по 22 грудня 2019 року.

Підстава для розроблення містобудівної документації: рішення сесії Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області № 359-11/2019 від 18.04.2018 р. «Про продовження розробки містобудівної документації, розпочатої в 2013 р. на основі рішення Лугівської сільської ради від 17.09.2013р. № 24-17».

Замовник містобудівної документації: СПАСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

Розробник проекту містобудівної документації: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДНІПРОМІСТО» ІМ. Ю. М. БІЛОКОНЯ.

Нормативний документ, що регулює проведення громадських слухань: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25 травня 2011 року № 555, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: З матеріалами проекту містобудівної документації у паперовому вигляді можна ознайомитися у заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семкулича Михайла Івановича (за адресою вул. Перемоги, с. Луги, приміщення старостинського округу) тел. 0965959798.

Строки ознайомлення - протягом періоду проведення громадських слухань, в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: пропозиції та зауваження подавати з 22 листопада 2019 року по 22 грудня 2019 року. Пропозиції  подані особами  після встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції приймаються: у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проекту  містобудівної документації мають право подавати:

  • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
  • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 

Дата проведення громадських слухань проекту містобудівної документації:  громадські слухання з обговорення Генерального плану с. Луги Рожнятівського району Івано-Франківської області відбудуться 22 грудня 2019 року о 15.00 год. в  будинку культури с. Луги.

Відповідальний за проведення обговорення  та за організацію розгляду пропозицій: заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семкулич Михайла Івановича  тел. 0965959798.