Українське законодавство встановлює чіткі правила та обмеження, які стосуються праці неповнолітніх осіб. Ці норми призначені для захисту прав та інтересів неповнолітніх.

  1. Вік, з якого дозволяється працювати: Згідно з Кодексом законів про працю України, неповнолітні особи можуть працювати, починаючи з 16 років. Однак, існують виключення, коли дозволяється працевлаштування осіб віком від 14 до 16 років за умови дотримання спеціальних умов, таких як легка робота, виконання нешкідливих для здоров'я завдань та забезпечення навчання.Законом України «Про охорону праці» статтею 11, заборонено застосування праці неповнолітніх, тобто осіб до 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці, на підземних роботах, залучати до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні

  2. Режим роботи та обмеження: Неповнолітні працівники мають особливий режим роботи, який враховує їхні фізичні та психологічні особливості. Зокрема, законодавство обмежує тривалість робочого дня для неповнолітніх і встановлює додаткові перерви в роботі. Наприклад, для осіб віком 16-17 років тривалість робочого дня не повинна перевищувати 7 годин, а для осіб віком 14-15 років - 5 годин.

  3. Заборонені види робіт: Українське законодавство обмежує неповнолітніх у виконанні певних видів робіт, які можуть бути шкідливими для їхнього здоров'я та розвитку. Наприклад, неповнолітнім заборонено займатися важким фізичним працюванням, роботами, пов'язаними зі шкідливими умовами праці, а також роботами, які вимагають підвищеної відповідальності.

  4. Освіта та навчання: Законодавство встановлює обов'язок забезпечення освіти для неповнолітніх, які працюють. Роботодавці зобов'язані забезпечити можливість навчання протягом робочого дня, зокрема за рахунок надання відповідних перерв або скорочення робочого часу.

  5. Захист прав неповнолітніх: Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей. Законодавство надає додатковий захист прав неповнолітніх працівників. Роботодавці зобов'язані дотримуватися принципу нешкідливості праці для неповнолітніх, забезпечувати безпеку на робочому місці та дотримуватися всіх вимог щодо охорони праці.

Дотримання цих норм допомагає забезпечити здоровий фізичний та психологічний розвиток неповнолітніх, а також можливість отримувати освіту. Роботодавці та суспільство загалом повинні бути свідомими про ці правила і дотримуватися їх, щоб забезпечити належні умови праці для молодшого покоління.