Інформуємо, що надання адміністративної послуги з реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки та виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки через центри надання адміністративних послуг припинено.

Довідка:

Об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу (далі — ОПН) є об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що є реальною загрозою для виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III до небезпечних речовин належать хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі речовини, біологічні агенти та речовини біологічного походження, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, чи сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Фото без опису