Фото без опису

Усиновлення — це одна з найпріоритетніших форм сімейного виховання, адже при усиновленні дитину приймають у свою сім'ю на правах дочки чи сина. Усиновлювачами можуть бути і подружжя, і одинока особа старше двадцяти одного року, не обмежені у дієздатності.

Щоб усиновити дитину необхідно стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для цього необхідно звернутися в службу у справах дітей, за місцем Вашого проживання, з письмовою заявою. До письмової заяви необхідно додати такі документи:

 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчують особу;
 • довідка про заробітну плату за період останніх шести місяців, або копія декларації про доходи за попередній календарний рік;
 • копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники прибувають в шлюбі);
 • медичний висновок про стан здоров’я заявника
 • нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення (в разі, якщо усиновлювачем буде тільки один з подружжя);
 • довідка про відсутність судимості;
 • копія документа, що підтверджує наявність права власності (або права користування) житловим приміщенням.

Протягом 10 робочих днів служба перевіряє документи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, проводить співбесіду з усиновителями (мотиви усиновлення, ставлення до дітей), а також перевіряє умови проживання усиновителів. За результатами розгляду поданих документів служба готує висновок. Якщо висновок позитивний, то заявників ставлять на облік кандидатів в усиновлювачі та вносять дані про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, формується особова справа. Якщо висновок негативний, то  в аргументированном письмовому вигляді вкажуть на недоліки, які стали причиною негативного рішення служби. У такому випадку, якщо це можливо, недоліки потрібно буде усунути і звернеться до служби з новою заявою, до якої додати оновлений комплект документів з усуненими недоліками. Отже, маючи позитивний висновок служби (його Вам видадуть на руки на офіційному бланку служби)  можна приступати безпосередньо до процедури усиновлення.

Для того, щоб усиновити конкретну дитину, далі, необхідно звернеться із заявою про бажання усиновити дитину в службу у справах дітей за місцем проживання (місцем перебування) дитини. Служба, на протязі 10 днів з’ясовує, чи згодна дитина на усиновлення (в разі якщо вік і рівень розвитку дитини дозволяє йому формувати і висловлювати свою особисту думку), чи відповідає усиновлення інтересам дитини, а також готує висновок про доцільність усиновлення

Далі, після отримання висновку про доцільність усиновлення, яке видається на фірмовому бланку з мокрою печаткою, у Вас є місяць для того, щоб звернеться із заявою про усиновлення до суду. Якщо протягом місяця Ви не звертався з такою заявою до суду, то вважається, що Ви відмовилися від усиновлення. До заяви необхідно додати такі документи для усиновлення дитини:

 • копія свідоцтва про шлюб (у разі усиновлення дитини одним з подружжя необхідно додати нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя);
 • медичний висновок про стан здоров’я;
 • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копію декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням;
 • висновок служби про доцільність усиновлення та інші документи, які вважаєте за необхідними для цього процесу.

Розгляд справи про усиновлення відбувається за обов’язкової участі заявника, служби, а також дитини, якщо вона за віком і рівнем розвитку усвідомлює факт усиновлення.

При усиновленні дитини за зверненням усиновлювача на підставі копії рішення суду про усиновлення та копії свідоцтва про народження дитини призначається допомога, розмір та порядок виплати якої визначається Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про відпустку», особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини за умови, якщо заява про надання такої відпустки надійшла не пізніше трьох місяців із дня набрання законної сили рішенням суду. Якщо усиновлювачами є подружжя, на відпустку має право один із батьків. Якщо дитині, яка усиновлена, ще не виповнилося 3 роки, то один із батьків має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Фото без опису