Спаська сільська рада ОТГ повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з організації збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються на території Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади, який відбудеться 20.07.2020 р.  о  14:00 год. за адресою: 77624, с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

  Організатор конкурсу – Спаська сільська рада об’єднаної територіальної громади, адреса : 77624, с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

2.Підстава для проведення конкурсу:

 Керуючись п.55. ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та  на підставі рішення виконавчого комітетів № 46 від 18.06.2020 р.

3.Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, де можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: , с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл., Спаська сільська рада об’єднаної територіальної громади.

Дата : 20 липня 2020 р.

Час: 14:00

 Для отримання детальної інформації щодо подання конкурсних пропозицій та умов надання послуг з вивезення побутових відходів слід звертатися до спеціаліста 1 категорії відділу економіки, інвестиції та зовнішніх зв’язків Топольніцька Оксана Орестівна, тел. 380952542500 ел. пошта: spas-sr@i.ua

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів).

4.2. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів (за наявності).

4.4. Юридична осіба, яка здійснює у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

4.5. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- площа території Спаської сільської ради ОТГ – 3991,64 га

- кількість вулиць - 29 од.

- протяжність доріг – 31.8 кл

- кількість житлових будинків- 1051од.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення.

- приватні будинки –  1048   од. та  багатоквартирні будинки – 3 од.;

 - суб’єкти господарювання;

- бюджетні установи.

7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.

Полігон твердих побутових відходів розташовано на відстані близько 15 км від населеного пункту.

8. Способи, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

Спосіб: особисто або поштою

Місце: 77624, с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

Кінцевий строк: протягом 30 днів від дати публікації оголошення.

9. Місце та спосіб отримання конкурсної документації:

Адреса: 77624, с. Спас. вул.  Січових Стрільців. 79, Рожнятівський р-н, Івано – Франківська обл.

Спосіб: особисто або поштою протягом трьох робочих днів після надходження заяви про участь у конкурсі.

 

 

 

 

Конкурсна документація для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

 Перелік документів, оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

-  копія витягу про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

-  копія довідки про взяття на облік платника податків;

-    довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал субєкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі субєкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-    довідка в довільній формі, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих відходів за останній рік;

-    технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідка в довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;

-    інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

 

Вимоги до конкурсних пропозицій.

 

  Конкурсна пропозиція подається письмовою заявою у довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, до якої додаються документи згідно переліку. Конкурсна документація, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції та навпроти документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено «На конкурс з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Спаської сільської ради об’єднаної територіальної громади»,  вказано найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.